Informacje na temat ochrony prywatności – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy, jak z nich korzystamy oraz w jaki sposób możesz sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IT-4U Krzysztof Paluch z siedzibą w Pszczynie, ul. Mieszka I 3/2

 

Jak się z nami skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres e-mail:  biuro@it-4u.eu  lub adres pocztowy: ul. Mieszka I 3/2, 43-200 Pszczyna

 

Jak zbieramy informacje od Ciebie?

Zbieramy Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami przesyłając zapytanie online, kontaktując się z nami przez e-mail, telefon, sms, naszą stronę internetową.

Rejestrujemy również dane osobowe w związku z wizytą na naszych stronach internetowych.

 

Jakiego rodzaju informacje są zbierane od Ciebie?

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

• Twoje imię i nazwisko;
• Twój adres email;
• Nazwę Twojej firmy;
• Twój firmowy numer telefonu;
• Weblog i inne dane komunikacyjne, takie jak adres IP, typ urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki używany podczas wizyty;

• Wizyty na naszej stronie internetowej.W jaki sposób i w jakim celu Twoje informacje są wykorzystywane / przetwarzane?

Używamy i analizujemy Twoje informacje, aby pozostać z Tobą w kontakcie.

• Przetwarzanie zamówień, które wysłałeś;
• Dotrzymanie naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Ciebie / Twoją firmę z nami;

Automatyczne profilowanie

Nie używamy automatycznego profilowania.

 

Jaka jest podstawa prawna dla naszego przetwarzania?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osobę trzecią.

Zredukowaliśmy zakres gromadzonych przez nas danych osobowych do minimum, aby zapewnić spersonalizowaną komunikację, której, jak sądzimy, oczekiwałbyś. Gromadzone dane osobowe są ograniczone do celów zawodowych i nie naruszają Twojej prywatności na poziomie osobistym.

 

Jak długo będą przechowywane dane?

Zachowamy Twoje dane przez okres 2 lat od czasu ostatniego kontaktu z nami, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez lokalne prawo, któremu podlegamy.

Jakie masz prawa?

Aby sprawdzić, jakie informacje przechowujemy o Tobie, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@it-4u.eu.

Masz prawo zażądać informacji o kategoriach informacji dotyczących Ciebie, które przetwarzamy oraz o tym, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe, kontaktując się z nami na piśmie, korzystając z podanych powyżej danych teleadresowych. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały poprawione, zaktualizowane, usunięte lub ograniczone w jakikolwiek sposób. W niektórych sytuacjach masz także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych możemy wymagać, abyś się identyfikował w związku z takim żądaniem.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych swoich klientów.

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim.

 

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez nieautoryzowane strony trzecie. Twoje dane są szyfrowane przy użyciu najbezpieczniejszych i najbardziej powszechnych metod transmisji.23 Maj 2018